PLNÉ

PLNÉ

Možnosti zábradlí:

Umístění: exteriér (balkóny, terasy, venkovní schodiště) x interiér (interiérové schodiště, galerie)

Sloupek: kulatý nerezový x hranatý nerezový 

              kulatý bukový x hranatý bukový

              kulatý dubový x hranatý dubový

Madlo: kulaté nerezové x hranaté nerezové

           bukové kulaté x bukové hranaté

           dubové kulaté x dubové hranaté

Vyřezávaný motiv: náš vzor nebo Váš motiv dle Vašeho vzoru

Kotvení: vrchní x boční

Další možnosti zábradlí - barevné dle vzorníku RAL https://www.vzornikral.cz/

Nejčastější barvy: Antracit (7016), Černá (9005), Bílá (9003), Stříbrná (9006)