Kotvení do hydroizolace

Při vrchním kotvení při jakémkoliv zábradlí je poškozená izolace. V případě potřeby ho podlepíme tmelem, který může prasknout. Je vhodné a doporučujeme, aby zákazník oslovil izolatéra, který navaří tzv. manžetu na sloupek, kterým znovu utěsní hydroizolaci na střeše či balkonu. Nejsme tudíž izolatéři, abychom tuto službu pro zákazníka zajistili. Kvůli bezpečnosti, stabilitě a únosnosti při vrchním kotvení kotvíme na šroubovice vložené do chem. kotvy.